Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborníčka27264 SGWaAP
0.256expertka5995 SGWaAP
0.346špecialistka7273 SGWaAP
0.507docentka4478 SGWaAP
0.510dermatologička2302 SGWaAP
0.513výživová_poradkyňa1105 SGWaAP
0.515psychologička26778 SGWaAP
0.516výskumníčka2294 SGWaAP
0.517poradkyňa16637 SGWaAP
0.521klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.528konzultantka4692 SGWaAP
0.533dietologička477 SGWaAP
0.542profesorka32776 SGWaAP
0.546psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.547sexuologička1357 SGWaAP
0.573chirurgička778 SGWaAP
0.577sociologička6018 SGWaAP
0.586pedagogička11781 SGWaAP
0.588lektorka23518 SGWaAP
0.589analytička8312 SGWaAP
0.590historička7651 SGWaAP