Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborná_garantka862 SGWaAP
0.335garantka1145 SGWaAP
0.400koordinátorka18026 SGWaAP
0.496projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.498odborný_garant9910 SGWaAP
0.516spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.546iniciátorka2858 SGWaAP
0.567realizátorka578 SGWaAP
0.571riešiteľka1320 SGWaAP
0.576konzultantka4692 SGWaAP
0.583zakladateľka14011 SGWaAP
0.586manažérka29618 SGWaAP
0.588spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.596metodička2485 SGWaAP
0.600školiteľka2257 SGWaAP
0.600spoluautorka5341 SGWaAP
0.602organizátorka12975 SGWaAP
0.603Dagmar25304 SGWaAP
0.609klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.610štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.612vedúca5190 SGWaAP
0.613riaditeľka212781 SGWaAP
0.615PR_manažérka5619 SGWaAP
0.617Šimková6608 SGWaAP
0.620Renáta28345 SGWaAP
0.620Miroslava28589 SGWaAP
0.621zriaďovateľka601 SGWaAP
0.622výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.622Danica9570 SGWaAP
0.624špecialistka7273 SGWaAP
0.626Novotná7264 SGWaAP
0.627vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.628Sedláková4565 SGWaAP
0.629Stanový1181 SGWaAP
0.631Darina23395 SGWaAP
0.634Ľubica43542 SGWaAP