Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odborná_garantka862 SGWaAP
0.335garantka1145 SGWaAP
0.400koordinátorka18026 SGWaAP
0.496projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.498odborný_garant9910 SGWaAP
0.516spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.546iniciátorka2858 SGWaAP
0.567realizátorka578 SGWaAP
0.571riešiteľka1320 SGWaAP
0.576konzultantka4692 SGWaAP
0.583zakladateľka14011 SGWaAP
0.586manažérka29618 SGWaAP
0.588spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.596metodička2485 SGWaAP
0.600školiteľka2257 SGWaAP
0.600spoluautorka5341 SGWaAP
0.602organizátorka12975 SGWaAP
0.603Dagmar25304 SGWaAP
0.609klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.610štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.612vedúca5190 SGWaAP
0.613riaditeľka212781 SGWaAP