Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odbor551807 SGWaAP
0.469Odbor4760 SGWaAP
0.490študijný_odbor50421 SGWaAP
0.607referent18292 SGWaAP
0.607farmácia13941 SGWaAP
0.627nadstavbové_štúdium3609 SGWaAP
0.638informatika54704 SGWaAP
0.645elektrotechnika17485 SGWaAP
0.645vedný_odbor11574 SGWaAP
0.645špecializácia41928 SGWaAP
0.648katedra105195 SGWaAP
0.650pomaturitné_štúdium1843 SGWaAP
0.655učebný_odbor13723 SGWaAP
0.659absolvent199089 SGWaAP
0.659referát38828 SGWaAP
0.666magisterský8452 SGWaAP
0.670trojročný_učebný987 SGWaAP
0.671bakalársky_študijný3089 SGWaAP
0.671tlmočníctvo2270 SGWaAP
0.675bakalársky11535 SGWaAP
0.676Bc7042 SGWaAP
0.677všeobecné_lekárstvo3918 SGWaAP