Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.345partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.398odbojová2564 SGWaAP
0.435odboj22579 SGWaAP
0.440národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.456protifašistické1133 SGWaAP
0.470ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.499protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.499revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.500oslobodzovacie670 SGWaAP
0.508protifašistická1579 SGWaAP
0.509antifašistické474 SGWaAP
0.510komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.513československá_légia1579 SGWaAP
0.520protifašistický1786 SGWaAP
0.521povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.523partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.538odbojový448 SGWaAP
0.540povstanie74043 SGWaAP
0.540národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.543povstalecké3949 SGWaAP
0.554robotnícke_hnutie3336 SGWaAP