Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odbojný1438 SGWaAP
0.467odbojná664 SGWaAP
0.498chrabrý2268 SGWaAP
0.511výbojný992 SGWaAP
0.516veľmož6882 SGWaAP
0.517spupný1093 SGWaAP
0.531udatný_bojovník768 SGWaAP
0.536uchvatiteľ420 SGWaAP
0.541vzbúrenec7513 SGWaAP
0.541miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.541uzurpátor1094 SGWaAP
0.542knieža54086 SGWaAP
0.545tvrdošijný893 SGWaAP
0.546kráľov8145 SGWaAP
0.547utláčateľ2057 SGWaAP
0.547vojvodca8873 SGWaAP
0.549bojar1460 SGWaAP
0.556vierolomný713 SGWaAP
0.562udatný4847 SGWaAP
0.562rebelant2049 SGWaAP
0.577burič2805 SGWaAP