Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odbojná664 SGWaAP
0.467odbojný1438 SGWaAP
0.519výbojná653 SGWaAP
0.565vzdorovitá1006 SGWaAP
0.567rebelantská539 SGWaAP
0.583tyranská846 SGWaAP
0.587spupná472 SGWaAP
0.595udatná472 SGWaAP
0.599násilnícka1310 SGWaAP
0.607klerikálna561 SGWaAP
0.618absolutistická947 SGWaAP
0.618monarchistická588 SGWaAP
0.620despotická1055 SGWaAP
0.621šovinistická926 SGWaAP
0.621zlovoľná404 SGWaAP
0.624rozhnevaná1355 SGWaAP
0.626nacionalistická10418 SGWaAP
0.629vzbúrenec7513 SGWaAP
0.635spurná597 SGWaAP
0.636habsburská2478 SGWaAP
0.639centralistická889 SGWaAP