Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000odboj22579 SGWaAP
0.344protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.398odbojová2564 SGWaAP
0.404protifašistický1786 SGWaAP
0.422národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.434povstanie74043 SGWaAP
0.435odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.476partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.503ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.505okupant9714 SGWaAP
0.507oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.510protifašistická1579 SGWaAP
0.517československá_légia1579 SGWaAP
0.519ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.524partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.527antifašistický1344 SGWaAP
0.528antifašista3104 SGWaAP
0.528národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.537protifašistické1133 SGWaAP
0.540povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.541revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.542národné_povstanie6605 SGWaAP
0.544Povstanie1386 SGWaAP
0.570represálie4171 SGWaAP
0.574povstalecký5355 SGWaAP
0.586Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.586partizánsky9371 SGWaAP
0.588légia13550 SGWaAP
0.590odbojový448 SGWaAP
0.590robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.594nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.596kolaborant5109 SGWaAP
0.597ľudák3807 SGWaAP
0.598disent4359 SGWaAP
0.600nacista32919 SGWaAP
0.603ľudácky1786 SGWaAP
0.603protikomunistický950 SGWaAP
0.603národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.604nacizmus17825 SGWaAP
0.606komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.609gardista7959 SGWaAP
0.610protikomunistická1082 SGWaAP