Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ochotnícke1719 SGWaAP
0.191ochotnícke_divadlo8189 SGWaAP
0.291ochotnícky2208 SGWaAP
0.296divadelníctvo2554 SGWaAP
0.320ochotnícka2024 SGWaAP
0.342ochotník8396 SGWaAP
0.352ochotníctvo486 SGWaAP
0.371ochotnícky_súbor2182 SGWaAP
0.398divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.410divadelné24060 SGWaAP
0.434amatérske_divadlo2510 SGWaAP
0.452folklórne8254 SGWaAP
0.482divadelník16814 SGWaAP
0.488ochotnícky_divadelný1535 SGWaAP
0.489slovenské_divadelníctvo955 SGWaAP
0.498Ochotnícky499 SGWaAP
0.505divadelná113187 SGWaAP
0.517divadelný73098 SGWaAP
0.523divadlo509092 SGWaAP
0.537bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.540činoherné1242 SGWaAP
0.542Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.561naivné_divadlo669 SGWaAP
0.567divadlo_VHV784 SGWaAP
0.567divadelné_predstavenie39720 SGWaAP