Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oceliarsky2425 SGWaAP
0.372hutnícky5309 SGWaAP
0.402oceliarsky_priemysel1738 SGWaAP
0.454metalurgický1486 SGWaAP
0.472oceliarska2294 SGWaAP
0.489lodiarsky704 SGWaAP
0.490oceliareň6912 SGWaAP
0.491zbrojársky2191 SGWaAP
0.501drevospracujúci1525 SGWaAP
0.530rafinérsky1004 SGWaAP
0.532kovospracujúci1028 SGWaAP
0.537petrochemický1880 SGWaAP
0.544papierenský2836 SGWaAP
0.551strojársky10701 SGWaAP
0.567nábytkársky2236 SGWaAP
0.576oceliarsky_gigant489 SGWaAP
0.580gumárenský1105 SGWaAP
0.581priemyselník4190 SGWaAP
0.583obuvnícky2188 SGWaAP
0.583železiareň11114 SGWaAP