Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oceliarska2294 SGWaAP
0.338oceliareň6912 SGWaAP
0.472oceliarsky2425 SGWaAP
0.494hutnícka5841 SGWaAP
0.513US_Steel1571 SGWaAP
0.518oceliarsky_gigant489 SGWaAP
0.524Steel26798 SGWaAP
0.525ťažobná10152 SGWaAP
0.532železiareň11114 SGWaAP
0.541US_Steel742 SGWaAP
0.551petrochemická1238 SGWaAP
0.555ropná28969 SGWaAP
0.556košická_oceliareň903 SGWaAP
0.565rafinérska1920 SGWaAP
0.567metalurgická787 SGWaAP
0.575Steel8039 SGWaAP
0.577papierenská952 SGWaAP
0.580zbrojárska3105 SGWaAP
0.584lodiarska787 SGWaAP
0.585zlievareň2070 SGWaAP