Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oceliareň6912 SGWaAP
0.314železiareň11114 SGWaAP
0.338oceliarska2294 SGWaAP
0.341zlievareň2070 SGWaAP
0.400zlieváreň1121 SGWaAP
0.405valcovňa2350 SGWaAP
0.450rafinéria14105 SGWaAP
0.482hutnícka5841 SGWaAP
0.482fabrika68802 SGWaAP
0.490oceliarsky2425 SGWaAP
0.497strojáreň6861 SGWaAP
0.503uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.507hlinikáreň2010 SGWaAP
0.508hutnícky5309 SGWaAP
0.514magnezitka988 SGWaAP
0.515košická_oceliareň903 SGWaAP
0.517cementáreň5838 SGWaAP
0.518drevospracujúca836 SGWaAP
0.523US_Steel1571 SGWaAP
0.529huta8930 SGWaAP
0.533metalurgický1486 SGWaAP
0.534textilka2019 SGWaAP
0.536východoslovenská_železiareň1928 SGWaAP
0.537US_Steel742 SGWaAP