Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oceánsky1941 SGWaAP
0.356oceánska2470 SGWaAP
0.452severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.466pevninský1043 SGWaAP
0.466oceánske1042 SGWaAP
0.467morský34910 SGWaAP
0.482oceán74494 SGWaAP
0.483arktický4870 SGWaAP
0.487atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.501antarktický1136 SGWaAP
0.503Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.523Golfský_prúd693 SGWaAP
0.525atlantický1854 SGWaAP
0.526golfský_prúd952 SGWaAP
0.528Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.542tropický15953 SGWaAP
0.554polárny4827 SGWaAP
0.564tichý_oceán4589 SGWaAP
0.570Antarktída12671 SGWaAP
0.576Grónsky3078 SGWaAP
0.577grónska3254 SGWaAP
0.581tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.583pasát714 SGWaAP
0.584južný_Pacifik750 SGWaAP