Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oceán74494 SGWaAP
0.402Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.440atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.462morské_dno5941 SGWaAP
0.464koralový_útes5165 SGWaAP
0.473Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.475tichý_oceán4589 SGWaAP
0.482oceánsky1941 SGWaAP
0.491oceánska2470 SGWaAP
0.494Indický_oceán5307 SGWaAP
0.496Antarktída12671 SGWaAP
0.505antarktický1136 SGWaAP
0.508more457569 SGWaAP
0.512dažďový_prales7052 SGWaAP
0.520severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.523Atlantik17125 SGWaAP
0.523Pacifik8223 SGWaAP
0.530podmorská3647 SGWaAP
0.536pevnina26992 SGWaAP
0.540morský34910 SGWaAP
0.543indický_oceán2871 SGWaAP
0.544súš9889 SGWaAP
0.546Grónsky3078 SGWaAP