Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obytná_zóna9559 SGWaAP
0.371obytná_štvrť3689 SGWaAP
0.434zastavané_územie9219 SGWaAP
0.444zástavba34227 SGWaAP
0.454intravilán11872 SGWaAP
0.533extravilán4231 SGWaAP
0.537vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.539zastavaná11085 SGWaAP
0.542novovybudovaná6835 SGWaAP
0.542dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.558kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.562štvorprúdová2759 SGWaAP
0.564radová_zástavba5717 SGWaAP
0.567obytný60151 SGWaAP
0.572záhradkárska_osada5474 SGWaAP
0.584okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.590pešia_zóna36938 SGWaAP