Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obvodné_oddelenie8733 SGWaAP
0.088Obvodný_oddelenie4813 SGWaAP
0.186OO_PZ7979 SGWaAP
0.312kriminálna_polícia9633 SGWaAP
0.322Okresný_riaditeľstvo6523 SGWaAP
0.331OR_PZ9934 SGWaAP
0.349okresné_riaditeľstvo14337 SGWaAP
0.381Policajný_zbor24190 SGWaAP
0.388policajný_zbor52432 SGWaAP
0.434skrátené_vyšetrovanie2325 SGWaAP
0.446MsP19685 SGWaAP
0.477polícia757726 SGWaAP
0.490PZ67070 SGWaAP
0.492policajná_hliadka18581 SGWaAP
0.493KR_PZ7892 SGWaAP
0.518okresná_prokuratúra6777 SGWaAP
0.526krajské_riaditeľstvo24073 SGWaAP
0.536dopravný_inšpektorát16910 SGWaAP
0.536prečin_krádež12918 SGWaAP