Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obvodné9155 SGWaAP
0.279okresné61082 SGWaAP
0.387krajské71417 SGWaAP
0.436dejepisná_olympiáda1161 SGWaAP
0.472celoštátne13077 SGWaAP
0.472matematická_olympiáda3487 SGWaAP
0.490Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.506celoslovenské27631 SGWaAP
0.543recitačná_súťaž3981 SGWaAP
0.550Biblický_olympiáda1440 SGWaAP
0.558prednes_poézia5428 SGWaAP
0.582Olympiáda5785 SGWaAP
0.607kolo1175444 SGWaAP
0.609cezpoľný_beh4232 SGWaAP
0.615obvodové3435 SGWaAP
0.621predmetová_olympiáda2291 SGWaAP
0.623úspešný_riešiteľ7103 SGWaAP
0.631oblastné9244 SGWaAP
0.642Stredoškolský_odborná1422 SGWaAP