Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obvodná5671 SGWaAP
0.575okresná45533 SGWaAP
0.587obvodný39943 SGWaAP
0.617obvodná_lekárka1633 SGWaAP
0.634krajská53094 SGWaAP
0.688posudková3454 SGWaAP
0.702lekárka61677 SGWaAP
0.709kontrolne1088 SGWaAP
0.716Obvodný8972 SGWaAP
0.720ORL7026 SGWaAP
0.721obvodná_volebná2282 SGWaAP
0.733doktorka54603 SGWaAP
0.750internista5026 SGWaAP