Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obscénne1027 SGWaAP
0.375vulgárne6271 SGWaAP
0.437oplzlé786 SGWaAP
0.478urážlivé3935 SGWaAP
0.480neprístojné1318 SGWaAP
0.493neslušné6973 SGWaAP
0.499obscénne483 SGWaAP
0.502hanlivé2696 SGWaAP
0.503obscénny1354 SGWaAP
0.519provokačné484 SGWaAP
0.528obscénna888 SGWaAP
0.534nemravné1617 SGWaAP
0.534obscénnosť1220 SGWaAP
0.541rasistické2662 SGWaAP
0.558provokatívne1581 SGWaAP
0.568vulgárny12378 SGWaAP
0.580urážlivý5035 SGWaAP
0.588pornografické644 SGWaAP
0.596dvojzmyselné489 SGWaAP
0.600poburujúce1482 SGWaAP