Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obsahové_zameranie2463 SGWaAP
0.265tematické_zameranie2386 SGWaAP
0.332obsahová_náplň4272 SGWaAP
0.534obsahové4006 SGWaAP
0.592tematický_okruh7915 SGWaAP
0.593obsahový8397 SGWaAP
0.602teoretické_východisko3251 SGWaAP
0.602študijné_zameranie1148 SGWaAP
0.604tematické7797 SGWaAP
0.609organizačné_zabezpečenie5429 SGWaAP
0.624metodické8569 SGWaAP
0.629zameranie188838 SGWaAP
0.631monotematické682 SGWaAP
0.634tematicky22269 SGWaAP
0.637tematický23074 SGWaAP
0.645obsahovo19327 SGWaAP
0.646didaktické1701 SGWaAP
0.647tematická28617 SGWaAP
0.648sylabus1236 SGWaAP
0.649interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.652metodická15489 SGWaAP
0.652edukačný14563 SGWaAP