Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obsahové4006 SGWaAP
0.474metodologické1251 SGWaAP
0.534obsahové_zameranie2463 SGWaAP
0.538didaktické1701 SGWaAP
0.540obsahový8397 SGWaAP
0.543lingvistické1174 SGWaAP
0.545sémantické1948 SGWaAP
0.548významové2465 SGWaAP
0.551obsahová28311 SGWaAP
0.554ideové3864 SGWaAP
0.556pojmové1317 SGWaAP
0.560tematické7797 SGWaAP
0.576vecné12057 SGWaAP
0.580kompozičné1883 SGWaAP
0.584obsahová_náplň4272 SGWaAP
0.587terminologické1194 SGWaAP
0.589syntaktické669 SGWaAP
0.592teoretické13914 SGWaAP
0.596lexikálne929 SGWaAP
0.598dramaturgické805 SGWaAP
0.604žánrové4070 SGWaAP
0.607kvalitatívne7036 SGWaAP
0.617rámcové1724 SGWaAP
0.618formálne21623 SGWaAP
0.620inštitucionálne5817 SGWaAP