Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obrodný_proces1904 SGWaAP
0.276Pražský_jar3653 SGWaAP
0.300demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.465okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.465komunistický_režim23926 SGWaAP
0.474perestrojka3683 SGWaAP
0.478komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.483sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.483zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.489KSČ23660 SGWaAP
0.501demokratizačná954 SGWaAP
0.506kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.509totalitný_režim13057 SGWaAP
0.509protikomunistická1082 SGWaAP
0.510Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.512vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.514vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.516nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.518disent4359 SGWaAP
0.519komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.522normalizátor1326 SGWaAP
0.537Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.539komunistické_hnutie1669 SGWaAP