Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obrodenie3176 SGWaAP
0.465obroda8304 SGWaAP
0.519národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.550znovuzrodenie15671 SGWaAP
0.554osvietenstvo7952 SGWaAP
0.582renesancia23847 SGWaAP
0.594emancipačné668 SGWaAP
0.609romantizmus12850 SGWaAP
0.621slovanstvo4084 SGWaAP
0.638emancipácia7999 SGWaAP
0.640reformné_hnutie887 SGWaAP
0.648obrodiť1108 SGWaAP
0.651oslobodzovacie670 SGWaAP
0.658písomníctvo3340 SGWaAP
0.659národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.659filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.662osvietenské632 SGWaAP
0.663emancipačný1154 SGWaAP
0.665dejinné2026 SGWaAP
0.666revolučné_hnutie1933 SGWaAP