Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obrnená2525 SGWaAP
0.328pechota8675 SGWaAP
0.392obrnený3502 SGWaAP
0.430pechotná1189 SGWaAP
0.432tanková3891 SGWaAP
0.438delostrelecká4566 SGWaAP
0.441výsadková1457 SGWaAP
0.446obrnené1135 SGWaAP
0.453delostrelectvo7540 SGWaAP
0.461protilietadlová2066 SGWaAP
0.464obrnené_vozidlo4203 SGWaAP
0.464armáda317169 SGWaAP
0.464tanková_divízia808 SGWaAP
0.467tanková_brigáda645 SGWaAP
0.473protitanková2660 SGWaAP
0.487tank62199 SGWaAP
0.491armádna7908 SGWaAP
0.500obrnený_transportér3404 SGWaAP
0.503obrnenec612 SGWaAP
0.519protitankový1185 SGWaAP
0.522pancierová2709 SGWaAP
0.523bojová56365 SGWaAP
0.524artiléria640 SGWaAP
0.528výzbroj24846 SGWaAP
0.529kavaléria1462 SGWaAP
0.530raketomet2835 SGWaAP
0.535húfnica2657 SGWaAP
0.538bombardovacia737 SGWaAP
0.540stíhacia1235 SGWaAP
0.546protilietadlový1350 SGWaAP
0.547mínomet3130 SGWaAP
0.551bojaschopná722 SGWaAP
0.552guľomet14192 SGWaAP
0.554samohybné837 SGWaAP
0.557delostrelecký3239 SGWaAP
0.557pancierový1299 SGWaAP
0.559bojové20926 SGWaAP
0.564bojový_vrtuľník1488 SGWaAP
0.564protilietadlové614 SGWaAP
0.565gardová913 SGWaAP
0.570vyzbrojená5521 SGWaAP
0.571tankový2903 SGWaAP