Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obrnená2525 SGWaAP
0.328pechota8675 SGWaAP
0.392obrnený3502 SGWaAP
0.430pechotná1189 SGWaAP
0.432tanková3891 SGWaAP
0.438delostrelecká4566 SGWaAP
0.441výsadková1457 SGWaAP
0.446obrnené1135 SGWaAP
0.453delostrelectvo7540 SGWaAP
0.461protilietadlová2066 SGWaAP
0.464obrnené_vozidlo4203 SGWaAP
0.464armáda317169 SGWaAP
0.464tanková_divízia808 SGWaAP
0.467tanková_brigáda645 SGWaAP
0.473protitanková2660 SGWaAP
0.487tank62199 SGWaAP
0.491armádna7908 SGWaAP
0.500obrnený_transportér3404 SGWaAP
0.503obrnenec612 SGWaAP
0.519protitankový1185 SGWaAP
0.522pancierová2709 SGWaAP
0.523bojová56365 SGWaAP
0.524artiléria640 SGWaAP