Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obraznosť4979 SGWaAP
0.301metaforickosť488 SGWaAP
0.303poetickosť1086 SGWaAP
0.321poetika20638 SGWaAP
0.346metafora32123 SGWaAP
0.353metaforická1979 SGWaAP
0.362lyrickosť717 SGWaAP
0.370expresívnosť1606 SGWaAP
0.371expresivita1995 SGWaAP
0.386citovosť1980 SGWaAP
0.388obrazotvornosť5711 SGWaAP
0.399zmyslovosť1015 SGWaAP
0.403metaforický3168 SGWaAP
0.410poetická10589 SGWaAP
0.413imaginácia7879 SGWaAP
0.416obrazná1774 SGWaAP
0.418básnický16809 SGWaAP
0.423lyrická9112 SGWaAP
0.426výrazová5768 SGWaAP
0.428narácia3600 SGWaAP
0.433poetizmus1678 SGWaAP