Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obliehať5149 SGWaAP
0.377obľahnúť715 SGWaAP
0.423obkľúčiť8707 SGWaAP
0.473dobýjať6647 SGWaAP
0.495ostreľovať5677 SGWaAP
0.498dobyť31408 SGWaAP
0.513vyplieniť3979 SGWaAP
0.521plieniť3312 SGWaAP
0.524obliehanie10070 SGWaAP
0.554obkľúčenie5960 SGWaAP
0.590obkolesiť4087 SGWaAP
0.591zajať17353 SGWaAP
0.592nedobyť1206 SGWaAP
0.599turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.604obkľučovať1361 SGWaAP
0.605bombardovať14092 SGWaAP
0.606opevniť2628 SGWaAP
0.613pustošiť2904 SGWaAP
0.614okupovať16485 SGWaAP
0.615spustošiť3884 SGWaAP
0.618nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.626opevňovať659 SGWaAP
0.627zmasakrovať2481 SGWaAP