Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oblastný11957 SGWaAP
0.483Oblastný3800 SGWaAP
0.581republikový4753 SGWaAP
0.612oblastná20736 SGWaAP
0.616oblastné9244 SGWaAP
0.619zväz250833 SGWaAP
0.622výbor390776 SGWaAP
0.623Obvodný8972 SGWaAP
0.625sekretariát39119 SGWaAP
0.626tajomník66290 SGWaAP
0.634Západoslovenský4963 SGWaAP
0.636oblastný_futbalový5462 SGWaAP
0.638národný416498 SGWaAP
0.638zväzový3852 SGWaAP
0.639západoslovenský5190 SGWaAP
0.643župný14449 SGWaAP
0.644zväz_protifašistický5877 SGWaAP
0.644referent18292 SGWaAP
0.648Stredoslovenský9043 SGWaAP
0.649okresný202328 SGWaAP
0.657Krajský51128 SGWaAP