Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oblastné9244 SGWaAP
0.507Oblastný3800 SGWaAP
0.567regionálne62376 SGWaAP
0.574oblastná20736 SGWaAP
0.593krajské71417 SGWaAP
0.616oblastný11957 SGWaAP
0.621celoštátne13077 SGWaAP
0.624okresné61082 SGWaAP
0.631obvodné9155 SGWaAP
0.643celoslovenské27631 SGWaAP
0.662okresná45533 SGWaAP
0.672krajská53094 SGWaAP
0.693Regionálny7835 SGWaAP
0.693mládežnícke10147 SGWaAP
0.698Západoslovenský4963 SGWaAP
0.702metodické8569 SGWaAP
0.703republikové1793 SGWaAP
0.709celoštátna32135 SGWaAP
0.710okresné_riaditeľstvo14337 SGWaAP
0.710Stredoslovenský9043 SGWaAP
0.714regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.715koordinačné6721 SGWaAP
0.716Celoslovenský2266 SGWaAP
0.718družstvo439619 SGWaAP
0.721MO42873 SGWaAP