Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oblastná20736 SGWaAP
0.407Oblastný3800 SGWaAP
0.448krajská53094 SGWaAP
0.517okresná45533 SGWaAP
0.574oblastné9244 SGWaAP
0.578republiková12361 SGWaAP
0.595celoštátna32135 SGWaAP
0.595regionálna188125 SGWaAP
0.612oblastný11957 SGWaAP
0.640Turizmus774 SGWaAP
0.647Podtatranský4024 SGWaAP
0.655Regionálny7835 SGWaAP
0.661oblastný_futbalový5462 SGWaAP
0.669zväz250833 SGWaAP
0.677organizácia1066148 SGWaAP
0.678regionálne62376 SGWaAP
0.686Euroregión1555 SGWaAP