Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000objektivizmus476 SGWaAP
0.380iracionalizmus471 SGWaAP
0.394racionalizmus3906 SGWaAP
0.395agnosticizmus1002 SGWaAP
0.400empirizmus1104 SGWaAP
0.413evolucionizmus659 SGWaAP
0.420kriticizmus766 SGWaAP
0.430pozitivistická722 SGWaAP
0.437pozitivistický563 SGWaAP
0.449materializmus9225 SGWaAP
0.451epistemologický525 SGWaAP
0.453determinizmus1926 SGWaAP
0.454monizmus538 SGWaAP
0.454teizmus1329 SGWaAP
0.459idealizmus5687 SGWaAP
0.459racionalistická730 SGWaAP
0.460racionalistický771 SGWaAP
0.462subjektivizmus1824 SGWaAP
0.470dogmatizmus2038 SGWaAP
0.472utopizmus451 SGWaAP
0.476dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.477voluntarizmus681 SGWaAP
0.483relativizmus5097 SGWaAP