Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000objektivita16143 SGWaAP
0.174objektívnosť9264 SGWaAP
0.366korektnosť6058 SGWaAP
0.371nestrannosť8322 SGWaAP
0.499nezaujatosť2304 SGWaAP
0.513vedeckosť1538 SGWaAP
0.537hodnovernosť5639 SGWaAP
0.549vecnosť3411 SGWaAP
0.559pravdivosť29319 SGWaAP
0.560vierohodnosť6171 SGWaAP
0.568subjektivita5117 SGWaAP
0.571exaktnosť908 SGWaAP
0.572autenticita11357 SGWaAP
0.572férovosť4287 SGWaAP
0.574demokratickosť1178 SGWaAP
0.574tendenčnosť900 SGWaAP
0.579relevantnosť4571 SGWaAP
0.580dôveryhodnosť32380 SGWaAP
0.582kredibilita3517 SGWaAP
0.583apolitickosť890 SGWaAP
0.587objektívne26096 SGWaAP
0.590fundovanosť715 SGWaAP
0.595kompetentnosť4400 SGWaAP