Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000objavnosť498 SGWaAP
0.323invenčnosť1106 SGWaAP
0.409výtvarnosť462 SGWaAP
0.431originálnosť3065 SGWaAP
0.439umeleckosť863 SGWaAP
0.446metaforickosť488 SGWaAP
0.461poetickosť1086 SGWaAP
0.468novátorstvo1607 SGWaAP
0.469výstižnosť745 SGWaAP
0.469sugestívnosť675 SGWaAP
0.473civilnosť547 SGWaAP
0.473žánrová_pestrosť761 SGWaAP
0.476nápaditosť7044 SGWaAP
0.479lyrickosť717 SGWaAP
0.484divadelnosť563 SGWaAP
0.485zážitkovosť784 SGWaAP
0.488obsažnosť437 SGWaAP
0.496nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.500hľadačstvo509 SGWaAP
0.500literárnosť676 SGWaAP
0.506výrazová5768 SGWaAP
0.508výrazové829 SGWaAP