Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000objav96531 SGWaAP
0.389prevratný_objav915 SGWaAP
0.537objaviteľ11336 SGWaAP
0.587vedec306510 SGWaAP
0.591objavenie33030 SGWaAP
0.606prevratný5637 SGWaAP
0.636bádateľ22622 SGWaAP
0.652experiment106237 SGWaAP
0.664prelomový13519 SGWaAP
0.667fyzik26732 SGWaAP
0.674výskum623318 SGWaAP
0.676vedecký170361 SGWaAP
0.676kvantová_fyzika3440 SGWaAP
0.676epochálny777 SGWaAP
0.679bádanie18868 SGWaAP
0.682Vedec1923 SGWaAP
0.692paleontológ2765 SGWaAP
0.696egyptológ2138 SGWaAP
0.698pokrok136848 SGWaAP
0.699poznatok244623 SGWaAP
0.701magnetizmus4913 SGWaAP
0.702astrofyzik2261 SGWaAP
0.706znovuobjavenie3129 SGWaAP