Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obesiť14310 SGWaAP
0.394popraviť18944 SGWaAP
0.430odvisnúť1759 SGWaAP
0.436zastreliť53889 SGWaAP
0.455zaškrtiť3446 SGWaAP
0.457podrezať5416 SGWaAP
0.467umučiť2262 SGWaAP
0.472uškrtiť2418 SGWaAP
0.474neobesiť648 SGWaAP
0.479spáchať_samovražda15736 SGWaAP
0.485sťať3692 SGWaAP
0.499zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.502obesenie3806 SGWaAP
0.504zbiť19816 SGWaAP
0.518zavraždiť41884 SGWaAP
0.520zmlátiť7897 SGWaAP
0.547upáliť7274 SGWaAP
0.550znásilniť15542 SGWaAP
0.555zbičovať1933 SGWaAP
0.565uväzniť14485 SGWaAP
0.569odpraviť2005 SGWaAP
0.574odťať4004 SGWaAP
0.576dobodať3639 SGWaAP
0.579zlapať999 SGWaAP