Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obecný_úrad90886 SGWaAP
0.187Obecný17062 SGWaAP
0.41216418 SGWaAP
0.447požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.483hasičská_zbrojnica4328 SGWaAP
0.490farský23731 SGWaAP
0.501MsÚ37082 SGWaAP
0.542obec2027148 SGWaAP
0.542Obec23606 SGWaAP
0.554MNV8461 SGWaAP
0.559obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.579Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.5818982 SGWaAP
0.585obecná66808 SGWaAP
0.588obecný57562 SGWaAP
0.610MsKS12664 SGWaAP
0.616Miestny12043 SGWaAP