Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.153Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.378mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.399MsZ50628 SGWaAP
0.404miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.444zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.451hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.462ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.466MsR3196 SGWaAP
0.499Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.506starosta428883 SGWaAP
0.512hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.522návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.549Starosta3992 SGWaAP
0.559obecný_úrad90886 SGWaAP
0.564novozvolené1368 SGWaAP
0.567obec2027148 SGWaAP
0.568MNV8461 SGWaAP
0.570členská_schôdza15028 SGWaAP
0.571Obecný17062 SGWaAP
0.572mandátová_komisia1366 SGWaAP