Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obecné12651 SGWaAP
0.549obecný57562 SGWaAP
0.579obecná66808 SGWaAP
0.609obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.618komunálne2523 SGWaAP
0.626mestské88853 SGWaAP
0.656župné3521 SGWaAP
0.677miestne83185 SGWaAP
0.681samosprávne1970 SGWaAP
0.691obec2027148 SGWaAP
0.696MNV8461 SGWaAP
0.701osvetové2961 SGWaAP
0.704Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.704Obecný17062 SGWaAP
0.709farské2284 SGWaAP
0.711obecný_úrad90886 SGWaAP
0.713krajinské1342 SGWaAP
0.717agitačné448 SGWaAP
0.729komunitné6583 SGWaAP
0.731stoličné741 SGWaAP
0.731verejnoprospešné999 SGWaAP
0.733turčianske3065 SGWaAP