Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obecná66808 SGWaAP
0.528obecný57562 SGWaAP
0.571obec2027148 SGWaAP
0.579Obecný17062 SGWaAP
0.579obecné12651 SGWaAP
0.585obecný_úrad90886 SGWaAP
0.636samospráva315643 SGWaAP
0.644mestská541945 SGWaAP
0.646Obec23606 SGWaAP
0.659farská18489 SGWaAP
0.664obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.676miestna362382 SGWaAP
0.679požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.692obecný_vodovod5826 SGWaAP
0.693MNV8461 SGWaAP
0.697dedinská17193 SGWaAP
0.699samosprávna8870 SGWaAP
0.702novomestská2583 SGWaAP
0.706hasičská_zbrojnica4328 SGWaAP
0.712školská170391 SGWaAP
0.714okresná45533 SGWaAP