Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obec2027148 SGWaAP
0.330Obec23606 SGWaAP
0.510osada156514 SGWaAP
0.522mikroregión14457 SGWaAP
0.525dedina421889 SGWaAP
0.542obecný_úrad90886 SGWaAP
0.550liptovská_Kokava976 SGWaAP
0.567obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.571obecná66808 SGWaAP
0.574starosta428883 SGWaAP
0.575okres499303 SGWaAP