Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obchvat35098 SGWaAP
0.224severný_obchvat3534 SGWaAP
0.298diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.342nultý_obchvat725 SGWaAP
0.347diaľnica_D121598 SGWaAP
0.357juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.360D125746 SGWaAP
0.369diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.407mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.429štvorprúdová2759 SGWaAP
0.442diaľnica189527 SGWaAP
0.453diaľnica_D33328 SGWaAP
0.460nadjazd6964 SGWaAP
0.473kruhová_križovatka3424 SGWaAP