Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.274obchádzka10048 SGWaAP
0.430okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.481čiastočná_uzávierka1884 SGWaAP
0.485križovatka133816 SGWaAP
0.487mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.498kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.504trasa349509 SGWaAP
0.509obchádzková421 SGWaAP
0.515prenosné_dopravné1851 SGWaAP
0.515štvorprúdová2759 SGWaAP
0.520dvojpruhová731 SGWaAP
0.520obojsmerne3671 SGWaAP
0.530prejazdná4606 SGWaAP
0.531električková_trať11134 SGWaAP
0.539dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.549električková9698 SGWaAP
0.556mimoúrovňové952 SGWaAP