Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obchádzka10048 SGWaAP
0.274obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.441zachádzka2218 SGWaAP
0.449križovatka133816 SGWaAP
0.451trasa349509 SGWaAP
0.498dvojprúdovka462 SGWaAP
0.498dvojprúdová1270 SGWaAP
0.523okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.526mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.530štvorprúdová2759 SGWaAP
0.533kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.544odbočka35251 SGWaAP
0.565odbočenie9620 SGWaAP
0.565obchádzková421 SGWaAP
0.569nadjazd6964 SGWaAP
0.571rozkopávka3787 SGWaAP
0.573asfaltka16659 SGWaAP
0.576autostráda3861 SGWaAP