Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000občina1621 SGWaAP
0.595dŕžava3109 SGWaAP
0.617feudálna3953 SGWaAP
0.625roľníctvo3421 SGWaAP
0.635poddaná2162 SGWaAP
0.637poddanská3984 SGWaAP
0.639usadlosť19825 SGWaAP
0.649aristokracia7168 SGWaAP
0.650feudál3083 SGWaAP
0.653šľachta27175 SGWaAP
0.660feudálny4643 SGWaAP
0.660zemepanská495 SGWaAP
0.660gubernia2668 SGWaAP
0.663poddaný11979 SGWaAP
0.665zvykové1800 SGWaAP
0.670Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.674patriarchálna3092 SGWaAP
0.675osada156514 SGWaAP
0.677feudálne1921 SGWaAP