Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000občianska_vybavenosť35832 SGWaAP
0.432vybavenosť22648 SGWaAP
0.472zástavka_MHD1869 SGWaAP
0.500dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.509bezproblémové_parkovanie3658 SGWaAP
0.566dochádzková_vzdialenosť666 SGWaAP
0.579zastávka_MHD11430 SGWaAP
0.612autobusová_zástavka2229 SGWaAP
0.625obytná_zóna9559 SGWaAP
0.634zastavaná11085 SGWaAP
0.639zástavba34227 SGWaAP
0.644novovybudovaná6835 SGWaAP
0.663parková_úprava2518 SGWaAP
0.666zastavané_územie9219 SGWaAP
0.667lokalita441451 SGWaAP
0.667dostupnosť145331 SGWaAP
0.668radová_zástavba5717 SGWaAP
0.689športovisko30552 SGWaAP
0.690pešia25833 SGWaAP
0.691tesná_blízkosť29792 SGWaAP
0.694trojpodlažný3233 SGWaAP
0.694autobusové_spojenie3551 SGWaAP
0.694úžitková_plocha25492 SGWaAP
0.698vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.699inžinierska_sieť32440 SGWaAP
0.701obytná56021 SGWaAP
0.701autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.702detské_ihrisko59788 SGWaAP
0.703obytná_štvrť3689 SGWaAP
0.703bezbariérový_prístup6809 SGWaAP
0.703diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.704novostavba81156 SGWaAP
0.705Okolie3132 SGWaAP
0.709bytová_jednotka19726 SGWaAP
0.710uličná_zástavba588 SGWaAP