Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000občianska_vybavenosť35832 SGWaAP
0.432vybavenosť22648 SGWaAP
0.472zástavka_MHD1869 SGWaAP
0.500dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.509bezproblémové_parkovanie3658 SGWaAP
0.566dochádzková_vzdialenosť666 SGWaAP
0.579zastávka_MHD11430 SGWaAP
0.612autobusová_zástavka2229 SGWaAP
0.625obytná_zóna9559 SGWaAP
0.634zastavaná11085 SGWaAP
0.639zástavba34227 SGWaAP
0.644novovybudovaná6835 SGWaAP
0.663parková_úprava2518 SGWaAP
0.666zastavané_územie9219 SGWaAP
0.667lokalita441451 SGWaAP
0.667dostupnosť145331 SGWaAP
0.668radová_zástavba5717 SGWaAP