Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obývané6258 SGWaAP
0.319obývaná13200 SGWaAP
0.396obývaný12230 SGWaAP
0.468obývať29397 SGWaAP
0.573osídlenie33763 SGWaAP
0.576osídliť4216 SGWaAP
0.577husto_obývané500 SGWaAP
0.593osídľovať3231 SGWaAP
0.632územie858416 SGWaAP
0.645neobývať592 SGWaAP
0.651obývateľné906 SGWaAP
0.652zastavané1593 SGWaAP
0.653ľudnaté1601 SGWaAP
0.657okupovaný2951 SGWaAP
0.658hornaté1574 SGWaAP