Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000obývať29397 SGWaAP
0.415osídľovať3231 SGWaAP
0.435obývaný12230 SGWaAP
0.468obývané6258 SGWaAP
0.470osídliť4216 SGWaAP
0.483obývaná13200 SGWaAP
0.508neobývať592 SGWaAP
0.568žiť1585329 SGWaAP
0.590usídliť9462 SGWaAP
0.608hniezdiť9502 SGWaAP
0.624prebývať22573 SGWaAP
0.634usídľovať921 SGWaAP
0.641kolonizovať3787 SGWaAP
0.649žijúca43870 SGWaAP
0.650žijúce12883 SGWaAP
0.660obkolesovať4925 SGWaAP
0.664žijúci125927 SGWaAP