Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oživiť80499 SGWaAP
0.463ozvláštniť8330 SGWaAP
0.489oživovať24788 SGWaAP
0.498skrášliť18916 SGWaAP
0.537okrášliť1675 SGWaAP
0.552osviežiť29469 SGWaAP
0.555dotvoriť15787 SGWaAP
0.556ožiť48700 SGWaAP
0.584zútulniť4975 SGWaAP
0.587spestriť33111 SGWaAP
0.602oživená4410 SGWaAP
0.609rozveseliť11055 SGWaAP
0.610vdýchnuť16701 SGWaAP
0.620rozžiariť25842 SGWaAP
0.620pretvoriť12736 SGWaAP
0.632oživenie69018 SGWaAP
0.635prinavrátiť12283 SGWaAP
0.635oživený4072 SGWaAP
0.638rozjasniť11230 SGWaAP
0.640omladiť5751 SGWaAP
0.640obohatiť75235 SGWaAP
0.649vylepšiť74265 SGWaAP
0.650podtrhnúť2063 SGWaAP