Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nuncius3108 SGWaAP
0.276pápežský_nuncius793 SGWaAP
0.300arcibiskup91698 SGWaAP
0.306apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.330biskup286883 SGWaAP
0.382kardinál101854 SGWaAP
0.397monsignor3388 SGWaAP
0.435vikár7305 SGWaAP
0.447provinciál5858 SGWaAP
0.447pápež_Benedikt26036 SGWaAP
0.456prelát4112 SGWaAP
0.461svätá_stolica24445 SGWaAP
0.469prímas2456 SGWaAP
0.471pomocný_biskup12308 SGWaAP
0.474metropolita12433 SGWaAP
0.476Apoštolský1335 SGWaAP
0.479episkopát1716 SGWaAP
0.480apoštolský_administrátor1952 SGWaAP
0.481pápežský_legát1621 SGWaAP
0.484emeritný_arcibiskup2261 SGWaAP